درخواست امداد سرویس

  • محدوده امداد سیار مناطق 22 گانه شهر تهران، شهر مشهد، شهر همدان، شهر اصفهان و شهر اراک می باشد .
  • امکان ارائه سرویس در خارج از محدوه شهری وجود ندارد.
  • حداقل هزینه امداد سیار در تهران 200 هزار تومان و در شهر های دیگر 100 هزار تومان میباشد. (در صورت غیر گارانتی بودن موتور)
  • زمان سرویس دهی از ساعت 9 الی 20 هر روز هفته به جز روزهای عاشورا و عید نوروز می باشد.

          شماره تماس جهت پیگیری و ارتباط با کارشناسان :

02155483702- 02155489022