شرایط ورود مشتریان به قرعه کشی

-خرید (موتورسیلکت و دوچرخه ) طی جشنواره (14  الی 28 تیر ماه )
-انجام سرویس اولیه ۳۰۰ کیلومتر تا دهم مهر ماه ( مخصوص موتورسیکلت )
-وصول چک ها در موعد مقرر
- لازم به ذکر است اسناد این موتورسیلکت ها فقط به نام خریدار قید شده در فاکتور اولیه صادر می گردد.


لطفا دقت بفرمایید عدم رعایت نکات بالا به منزله عدم ورود مشتریان به قرعه کشی می باشد.