جشنواره فروش زمستانی مخصوص شهرستان

 

.طرح جشنواره زمستانی به علت محدودیت های پلاک گذاری و سهولت در انجام خرید برای ساکنین محترم شهرستان ها به صورت حضوری برگزار می گردد

.جهت خرید حضوری ، لطفا به نمایندگی شهر خود مراجعه نمایید

 مدارک مورد نیاز

 فروشگاه های جشنواره زمستانی شهرستان ها

اسم فروشگاه شماره تماس
️فروشگاه همدان ۰۸۱-۹۱۰۱۵۷۵۳
️فروشگاه بندرعباس ۰۷۶-۳۲۲۲۹۱۹۵
️فروشگاه یزد ۰۳۵-۳۸۲۷۳۸۲۰
️فروشگاه کرمانشاه ۰۸3-۳۸۲۴۱۰۸۸
نمایندگی کرج(نورمحمدی) 026-32225950
نمایندگی مشهد(اسماعیلی) 051-33444640-3
نمایندگی اصفهان(شریفی) 031-34477101
نمایندگی کنگاور(فقیرزاده) 083-48221217
نمایندگی میبد/یزد/اردکان(جمالی) 035-32333638
نمایندگی دزفول(بتیار) 0910-6412069
نمایندگی تبریز(برجسته) 041-35558649
نمایندگی ورامین(کچوئی) 021-36245750
نمایندگی اهواز(مکاریان) 0613-2220439
نمایندگی شیراز(زارعی) 071-32223905-6
نمایندگی گنبد کاووس(شاه نوری) 0911-9970106
نمایندگی برازجان(نیکنام) 0917-3710223
نمایندگی کرمان(فضل الله) 0913-1418795
نمایندگی اراک(مهراد) 086-33280162
نمایندگی قشم(صادقی) 0910-0096747
نمایندگی ملایر(بیات) 081-32250663
نمایندگی بروجرد(توشمالی) 0938-3548700
نمایندگی بیجار(قربانی) 0918-3701080
نمایندگی زنجان(محمدی) 0912-6414468
نمایندگی کرمان(ناجی) 0343-3314621
نمایندگی بابل(شاهانی) 011-32193394
نمایندگی بیرجند(صحراکار) 056-32228212
نمایندگی لنگرود(کامکار) 013-42524828
نمایندگی قزوین(عرب) 028-33991237
نمایندگی میناب(ذاکری) 0905-1201736
نمایندگی بندر کنگ(ذاکری) 0939-5429240
نمایندگی خمین(حیدری) 086-46249535
نمایندگی سمنان(خلیلی) 023-34542776
نمایندگی سنندج(ابراهیمی) 0918-9988619
نمایندگی زنجان (قزلباش) 024-33322779
نمایندگی رشت (کامکار) 013-33851400
نمایندگی چالوس (کچوئی) 011-52163549