اسامی برندگان پیش ثبت نام Vieste 249

قیمت محصول : 1.150.000.000 (ریال) می باشد که با تخفیف 11 درصدی به مبلغ ۱.۰۲۳.۵0۰.۰۰۰ (ریال) به همراه هدایای ویژه (یک عدد باکس مخصوص ، بیمه بدنه و شخص ثالث) 

از تاریخ 25 دی ماه لینک های مربوط به پرداخت وجه و تکمیل ثبت نام برای برندگان عزیز ارسال می گردد.


در صورت عدم پرداخت کامل وجه تا تاریخ 30 دی ماه 1400 ثبت نام لغو و نفرات رزرو جایگزین خواهند شد.

زمان تحويل موتورسیکلت ها بهمن ماه 1400 می باشد.