راهنمای سایز دوچرخه

 با استفاده از جداول زیر می توانید سایز مناسب خود را تخمین بزنید. سایز تنه معیار استاندارد برای تعیین تناسب میان اندازه دوچرخه و قد شماست.