مدارک مورد نیاز فروش اعتباری دوچرخه

 

  •  حساب مربوطه باید بدون برگشتی یا در وضعیت سفید باشد.
  • چک تحویلی حتما باید صیادی بنفش و به نام خریدار باشد.
  • ارائه پرینت گردش 3 ماه آخر حساب توسط مشتری  .
  • ​​ارائه گزارش رتبه اعتباری از سامانه اعتبارسنجی آیس . www.icescoring.com
  • گواهی امضاء محضری متقاضی ( جهت احراز امضاء دسته چک ).