مدارک مورد نیاز فروش اعتباری موتورسیکلت

 
  •  حساب مربوطه باید بدون برگشتی یا در وضعیت سفید باشد.
  • چک تحویلی حتما باید از نوع ثبتی صیادی (بنفش رنگ) و به نام خریدار باشد.
  • ارائه پرینت گردش 3 ماه آخر حساب دارای مهر شعبه توسط مشتری  .
  • ​​ارائه گزارش رتبه اعتباری از سامانه اعتبارسنجی آیس . www.icescoring.com
  • گواهی امضاء محضری متقاضی  ( جهت احراز امضاء دسته چک ).
  • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه و ارائه کپی برابر اصل سند ملکی به نام خریدار و یا اجاره نامه 4 برگی  هولوگرام دار و دارای اعتبار.
  • زمان صدور سند ، پس از وصول شدن یک سوم از چک ها و ارائه مدارک مربوطه از طرف مشتریان محترم می باشد.
  • زمان تحویل سند ، پس از وصول شدن آخرین چک می باشد.