آذر و توران وارد مرحله گوشتخواری شدند

"بهرنگ اکرامی" دامپزشک توله‌یوزها در صفحه شخصی خود نوشت: "پس از 10 روز ارزیابی فرمولاسیون ترکیبی شیر که با کسب وزن مناسب و کمترین آسیب گوارشی در این توله‌ها همراه بود، در اوایل هفته چهارم به معرفی گوشت قرمز وارد شدیم که همزمان با رشد و جوانه زدن دندان‌ها در توله‌ها است. مطالعه بیشتر در مورد یوزپلنگ ایرانی

ان‌شاءالله که این روند هم به‌درستی پاسخ دهد و شاهد رشد جسمانی خوبی باشیم‌. هدف اصلی رسیدن به رشد جسمی و تناسب با رشد جنسی توله‌های ماده است که بتوانند در آینده تولید مثل موفقی داشته باشند." 

 

آذر و توران دو توله یوز ایرانی، وارد مرحله گوشتخواری شدند