روز ملی ایتالیا مهم ترین رویداد ایتالیایی ها

حضور بنللی در باغ سفارت ایتالیا

روز ملی ایتالیا مهم ترین رویداد ایتالیایی ها …

روز ملی ایتالیا یکی از رویدادهای ویژه ایتالیایی هاست که همه ساله آنرا علاوه بر کشور خودشان در سفارت هایشان در کشورهای مختلف جشن می گیرند، داستان روز ملی ایتالیا از این قرار است که بعد از سقط فاشیسم ها و برگزاری همه پرسی ایتالیا به جمهوری تبدیل و حکومت سلطنتی دیگر در این کشور برچیده شد، این روز برای ایتالیایی ها روز جمهوری نام گرفت و از اهمیت بالایی نیز برخوردار است چراکه بعد از ۸۵ سال حکومت سلطنتی در آخر توانستند صاحب جمهوری شوند.

روز ملی ایتالیا در ایران هم برگزار می شود و همه ساله سفیر این کشور در ایران سعی بر این دارد تا در این روز بزرگ جشنی برپا و تمامی برندهای ایتالیایی موجود در ایران را در مکان باغ سفارت گردهم جمع کند، بنللی مانند سال گذشته در این جشن حضور داشت و بعد از سخنرانی سفیر در حضور همگان غرفه اش مورد توجه خیل عظیمی از میهمانان سفیر قرار گرفت و این اتفاق به خودی خود یک اتفاق میمون و دوست داشتنی است که در اکثر اوقات با توجه میهمانان و ثبت عکس یادگاری از طرف آنها همراه بود و انرژی مثبت بسیار بالایی را به بنللی دوستان می داد

امید است تا با برگزاری جشن هایی این چنینی در ایران و برای صنعت موتورسیکلت کشور شاهد باشیم، در این اتفاقات پیشرفت- جسارت و رقابت سالم به خوبی دیده خواهد شد و هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان سود خواهند برد.